Nkauj Sua Yeej yog tus Txoov Thawj (Secretary) nyob rau tsoom txheej keeb tim thawj hauv kev Ntseeg Leej Niam Kee Tiam Vaj Lis Thum. Nws yog tus tuav txhua fab ntaub ntawv ntawm kev khiav dej num rau txoj kev ntseeg. Tsoom Txheej Keeb Tim Thawj txoj num ntawd Kev Ntseeg Leej Niam yog los ua lub zog los Daws Tso, Tiv Thaiv, Txim Kho thiab Pov Puag rau cov ntseeg Leej Niam.

Visit us on social media:


Current track

Title

Artist