Scheduled on

Tuesday 10:00 pm 11:00 pm
Friday 10:00 pm 11:00 pm

Npuag Looj (LIVE)

Tagged as:
Yawmlaug Npuaglooj Nomneeb Ntxoovcheeb yog tus nthuav tawm txog txhua yam txuj ntawm kev ntseeg leej niam uas zoo tam li lub teeb ci rau peb Hmoob txhua xeem neeg kom paub tig los nyob thooj keeb thooj kwm los ua kwv ua tij thiab rov qhib lub qhov muag neej rau yus haiv neeg kom paub tig ntsia neeg ntiajteb ua neej. Nws kuj yog tus cob qhia txog kev tsa txhua hom koob tsheej tsis hais cov koob tsheej tuav hnub los yog cov tsis tuav hnub tibsi kom paub tsa koob tsheej raws keeb raws kwm thiab kom tau koob tau hmoov.

 

Reminding everyone that my schedule are :

Tuesday: 9:00 pm – 10:00 pm. (LIVE)
Friday: 9:00 pm – 10:00 pm. (LIVE)

(Central Time Zone U.S.A.)


Read more

crew


Current track

Title

Artist

Welcome! Zoo Siab Koj Tuaj!

 
If you would like to listen to our radio station live, please click on the Listen Live button on the upper right corner. It will open up the player in a new window and will continuously playing without any interruption while you are browsing around the website or the internet.

 
Yog koj yuav mloog peb lub Yaj Suab no ces, nyem lub qhib suab nyob rau saum ruv phab xis hu ua Listen Live. Yog siv lub Popup qhib suab no ces thaum koj nyem mus qhov twg los lub suab thiaj li tsis nres.