Scheduled on

Wednesday 8:00 pm 9:00 pm
Saturday 8:00 pm 9:00 pm

Nkauj Sua Yeej (LIVE)

Tagged as:
Nyob rau hauv ntuj lag ceeb sim sab yaj suab ntawm Zos Ntuj Hmoov Ntuj, nws daim phiaj txuj yog yuav los rag xov xwm zoo hauv tsev Hmoov Ntuj, Zos Ntuj Hmoov Ntuj thiab qee yam xov xwm zoo nyob rau hauv peb Haiv Neeg Hmoob tuaj mus rau ib tsoom Hmoob. Nws kuj yog tus zeej kws los qhia sawv daws kawm txog tus Paj Ntaub Qaud Ntuj uas yog peb tus ntawv sau hauv Kev Ntseeg Leej Niam.

Sij hawm kuv rag yaj suab muaj li nram no:

Hnub Yeej (Wednesday): 8:00 pm – 9:00 pm (LIVE)
Hnub Nkawm (Saturday): 8:00 pm – 9:00 pm (LIVE)

(Central Time Zone U.S.A)


Read more

crew

   

 


Current track

Title

Artist

Welcome! Zoo Siab Koj Tuaj!

 
If you would like to listen to our radio station live, please click on the Listen Live button on the upper right corner. It will open up the player in a new window and will continuously playing without any interruption while you are browsing around the website or the internet.

 
Yog koj yuav mloog peb lub Yaj Suab no ces, nyem lub qhib suab nyob rau saum ruv phab xis hu ua Listen Live. Yog siv lub Popup qhib suab no ces thaum koj nyem mus qhov twg los lub suab thiaj li tsis nres.