Kawm Leej Niam Tus Txuj Rau Kev Ua Neej (Daim 5)

Written by on November 24, 2018

Ntsiab Lus Tham:

TXOJ HMOO YOG DAB TSI TIAG TIAG?

Yawm Laug Npuag Looj, tham txog Txoj Hmoo yog li cas tiag? Yus yuav ua tus neeg zoo li cas yus thiaj li tau txoj koob txoj hmoo zoo. Thiab tham txog kev tsa Koob Tsheej yuav tsa li cas thiaj tau koob tau hmoov, thiab yuav tsa li cas thiaj yog.

Also visit us at our youtube channel
https://www.youtube.com/channel/UCbWwQVQ1ZCRCgUuG0B7CB3g


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Current track

Title

Artist

Welcome! Zoo Siab Koj Tuaj!

 
If you would like to listen to our radio station live, please click on the Listen Live button on the upper right corner. It will open up the player in a new window and will continuously playing without any interruption while you are browsing around the website or the internet.

 
Yog koj yuav mloog peb lub Yaj Suab no ces, nyem lub qhib suab nyob rau saum ruv phab xis hu ua Listen Live. Yog siv lub Popup qhib suab no ces thaum koj nyem mus qhov twg los lub suab thiaj li tsis nres.